Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete inom vår saneringsverksamhet för radon skall säkerställa leverans i rätt tid och med rätt kompetens.

För att leva upp till våra krav och kvalitetsmål för hela verksamheten skall vi alltid arbeta med:

  • att kompetensutveckla i enlighet med vad våra tjänster, lagar och krav kräver
  • att uppnå kostnadseffektivitet för oss och våra kunder
  • att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete inom vår saneringsverksamhet för radon skall säkerställa att företaget arbetar och verkar utifrån vad lagar och författningskrav föreskriver.

För att leva upp till våra miljömål för hela verksamheten skall vi alltid arbeta med:

  • att utbilda/informera personal samt våra leverantörer/underentreprenörer i enlighet med vad våra tjänster, lagar och författningskrav kräver
  • att med god planering minimera miljöpåverkan i våra transporter
  • att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga förorening